- 196501061989011001
- Padang, 6 Januari 1965
- Pembina Utama Muda/ IV C

Lihat Data Dosen


Jurusan Sosiologi

Pendidikan
S1 Sosiologi UNAND, Padang Tahun 1987
S2 Sosiologi UGM Tahun 1994