- 197302132008122001
- Mataram/ 13 Februari 1973
- Penata / III c


Jurusan Administrasi Publik

Pendidikan
Sarjana (S1) STBIA Malang, Sastra 1997
Master (S2) Gajah Mada University 2001
Doktor (S3) Brawijaya University Malang, Public Administration 2008