- 196208021988111001
- Padang/ 2 Agustus 1962
- Penata Tingkat I /III d


JurusanĀ Ilmu Komunikasi

Pendidikan

Sarjana (S1) Communication Studies Padjadjaran University, 1987
Master (S2) Communication Studies Padjadjaran University, 2011
Doktor (S3) Communication Studies Padjadjaran University, 2015